จองที่ร้าน Shinjuku NADAMAN Hinkan

▶ Even if you cannot make a reservation for your preferred date, you may be able to prepare a seat if you contact the store directly.
▶ If you are unable to contact us after 30 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
▶ Please contact the store directly for children and reservations for 9 people or more.
▶ If you have any other questions, please feel free to contact each store.
▶ If you have a request for a private room, please call the store directly.

Inquiries by phone: 03-5381-0700

การร้องขอ

▶ If you have any requests or questions regarding the reservation, please fill in here.
(Example) Number of children, allergies, food preferences, etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.