จองที่ร้าน NADAMAN Sokyu

▶ If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶Please contact the store directly when booking for more than 11 people.
▶If you are traveling with children, please make a reservation by phone.

※The hours of use in the private room will be 2 hours&2part system during the daytime from 11:30am to 1:30pm / 2:00pm to 4:00pm.
There is no time restriction at night.

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergens.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.