จองที่ร้าน Tosaryori Neboke Nihonbashi

▶Request of a table preference will be subjected to availability.
▶Let us know when you will be late. After 30 minutes, the reservation will be canceled.
▶Specify ingredients in case of food allergy, in the space provided.
▶There will be cancellation charge.
Scheduled day 100%
Previous day 50%
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.