จองที่ร้าน NINJA SHINJUKU

*If there are changes in the number of people, please contact us in advance. Because of the number of seats, we may be unable to respond, so thank you in advance for your understanding.
*Regarding parties with children, after 7 pm, we have many guests using for business purposes. Therefore we have designated the time policy below.
Weekdays: 11:30 am-3 pm, 5 pm-7 pm / Sat, Sun, holiday: All day
*Our restaurant is smoke-free.

การร้องขอ

Please indicate any dietary restrictions or allergies when making your reservation, as we may not be able to accommodate them with less than 48 hours notice.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.