จองที่ร้าน NINJA SHINJUKU

● If there are changes in the number of people or someone are allergic, please contact us in advance. Because we may be unable to respond
● No children age limit. It's available, if children can order a course like adults.Kid's Ninja set course of the children-only menu are available time the below.
Weekdays: 12 PM - 3 PM, 5 PM - 7 PM / Saturdays, Sundays and public holidays: all day
● Completely smoke-free.
● The order from 2 people. Please understand.
● For late arrival we will cancel your arrival for more than 30 minutes. If you are late, please be sure to contact the store
● About allergic, gluten free is not correspond. Because of Japanese seasoning.
● A 3% entertainment charge is applicable in our restaurant.

การร้องขอ

If you have any requests or questions etc., please fill in here. (If you have foods that you can not eat from reasons such as allergy, religion etc, please be sure to fill in details. We do not correspond to gluten free)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.