จองที่ร้าน NINJA SHINJUKU

Reservation flow
Course selection → Request selection → Option selection → Reservation information → Reservation completed

●Use of children
NINJA SHINJUKU is not limited by day of the week, time of day, etc.
●Reservation number of people
Reservation is available 2 to 6 people, all rooms are private rooms.The use of more than 7 people is divided into multiple reservations. Please understanding that guests use separate room not same room on the day.
●Late arrival
Late arrivals longer than 30 minutes will be cancelled. If you are late, please be sure to contact us.
●Dietary restrictions
Please select the request button when making a reservation (Gluten-free is not supported). We have not acquired halal certification. Shrimp, crabs, pork, and alcohol are not used.
●Charges
5% entertainment charge addition.
●Cancellation policy
Cancellation of the reservation (including the number of people) is 100% after 7 pm the day before the reservation date.

การร้องขอ

If you have any questions etc., please fill in here. About dietary restriction, please choose the request button

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.