จองที่ร้าน NINJA SHINJUKU

*Children are expected to eat the same course as adults. Due to the length of the meal and quiet ambiance of the dining room, we do not allow children who could not eat the set course lunch/dinner. Many guests are celebrating a special occasion and look forward to a relaxing, uninterrupted time. Thank you for understanding.
*Our restaurant is smoke-free.
*We do not have a la carte menu.

การร้องขอ

Please indicate any dietary restrictions or allergies when making your reservation, as we may not be able to accommodate them with less than 48 hours notice.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.