จองที่ร้าน Show theater in NINJA KYOTO

◆Show schedule for "Ran Kyoto"◆
Mon, Wed and Fri(Except Japanese holiday)
◆Show schedule for "Ninja Show"◆
Sat, Sun and holiday
Cancel: August 18th (Sat)

◆Planning to book "Ran Kyoto" ?
Have you checked the website of "Ran Kyoto"? They offer reasonable advanced tickets online.
*If you would like to pay upon arrival, we recommend you to book on current page.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.