จองที่ร้าน Bar & Grill Melt - Hilton Niseko Village

Please inform us your reservation name or confirmation number if you are hotel guest of Hilton Niseko Village.

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.

※Price inclusive of taxes and service charge.

<Cancellation fee of group more than 10 person>
Kindly be informed that any cancellation or change made within 48 hours prior the original reservation time will be charged 4,972 JPY per person.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you are allergic to food please fill in the request column.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.