จองที่ร้าน Restaurant Yotei - Hilton Niseko Village

※ Yotei is a seasonal operation restaurant

Please inform us your reservation name or confirmation number if you are hotel guest of Hilton Niseko Village.

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.

※ The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

<Cancellation fee of group more than 10 person>
Kindly be informed that any cancellation or change made within 48 hours prior the original reservation time will be charged 4,882 JPY per person.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in the number and ages of the children.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.