จองที่ร้าน Nishiazabu Manyo

We will charge 10% of the total price for our service and private room service charge. In case of cancellation on the day, you will be charged a cooking fee. All seats are non smoking. Please inform us of the purpose of your meal (birthday, entertainment etc) and food allergies. Please note that the seat specification may not meet your request.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us of food allergies etc.
Please fill in if you have any messages. Ex) Happy Birthday .. Happy Wedding && .. 1st Anniversary && 〇.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.