จองที่ร้าน Ogasawara Hakushaku Tei

Restaurant Booking Policy by Ogasawara-Hakushaku-Tei
Bookings are released on the 1st of every month till the end the following month.
e.g. On February 1st, 2020 the booking is possible until the 31st March 2020.
*Please contact us for the reservation for more than 9 pax.
*Regarding changing or cancelling your reservation, please notify us. (up to 3 days prior to the reservation date if the guests are coming from overseas)
*Guests who wish to dine with children under 13 years of age, please book a private dining venue.
*A Room charge of 10,000 yen + tax will be added for private room.(not including tax)
*Service charge and tax not included in the prices.

NOTES
*Dress code is smart casual, please refrain from casual attire such as T-shirt, shorts and sandals.
*If you have any allegies or dislikes please inform us at the time of booking.
*Please kindly note that requests can be made for a particular table or area, but cannot guaranteed.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergies or dislikes please inform us at the time of booking(in advance). Please specify the number of the guest with allergies. please kindly understand that we may not be able to guarantee or accommodate severe allergy requests. If you don't have any allergies, please write "no allergy" in this form.
E.g. One person is allergic to wheat.
[After confirming, be sure to check "I confirmed"]
Please check whether your room category (Dining / Private Room) was selected correctly.
If you choose a private room, we will charge a separate room charge of 10,000 yen+tax separately.
Please check if it is confirmed.
Could you tell us how you found us?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.