จองที่ร้าน Okinawa Wagyu Teppanyaki Ryu

Notice from the management
※ The reservation on our regularly closed days will be accepted only our on-line site and automatic voice mail. If you have a query, please contact us by E-mail, apart from on our regularly closed days (Sundays).
※ Reservations can be made up to 2 months in advance.
※ When your reservation for a party is more than 10 people including children, please contact us via E-mail a week prior would be appreciated.
<EMAIL ADDRESS>
reservation@okinawa-ryu.jp

Okinawa-wagyu Teppan-yaki Ryu
(JPN) 沖縄和牛鉄板焼 琉
2681-1,Yamada, Onnason-village, Kunigami-county, Okinawa
MAP CODE 206 033 384*51

***Cancellation Policy***

・ In the case of your unavailability of coming due to the interrupted transportaion or some terrible bad weather, the cancellation fee doesn't occur.
・ When you have more than 2 reservations during a certain period, Please contact us for confirmation. Please allow us to cancel your reservation in the case of your none communication otherwise.
8 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.