จองที่ร้าน Olinda Tea House

•2 hours seating session for high tea, dinner, group of 6 people or over 6 (applicable only to weekends)
•1.5 hours seating session for less than 6 people lunch time (applicable only to weekends).

• Please arrive on time, we cannot accommodate early check-in. If late more than 15 minutes, the booking will automatically be cancelled without notification.
Above apply to weekend and school holidays only
• 15% service fee applies on all public holidays. No split bills.
• Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
• If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking as well as when you have a seat on the day.
• Images may not necessarily reflect actual products for sale
• Menus are subject to change without notice. Please contact the restaurant for further details.
• If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time and/or the number of persons. Or booking over 10 people please contact us at (03) 9751 0556 or 0458 996 666.

How to reserve:
Step.01 Party size | Step.02 Date | Step.03 Reservation time | Step.04 Select Category | Step.05 Pick a course

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.