จองที่ร้าน Blue Bird Umeda

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Our shop is a [infection prevention certified gold sticker] certified store. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ◆ Please make a reservation◆ ・Seats are reserved for 2 hours from the reservation time (lunch time is 105 minutes) ・Reservations for 3 or more people will be seated at a table for groups with no view. We will guide you. (For reservations of 5 people or more, please contact the store.) ・Reservations for lunch on weekends and holidays are accepted only for the lunch course (reservations for seats only are accepted only on weekdays) ・At 16:30 We will be closed temporarily. Dinner time starts from 17:00.・Regarding the designation of window seats at dinner time, only course reservations that include anniversaries are available.・Reservations may only be accepted after 20:30 for dinnertime seats on days when some congestion is expected, including Saturdays.・If more than 15 minutes have passed since the reservation time without contacting us, we may cancel the reservation.・Please refrain from using preschool children during dinner time. ――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― The Christmas period Lunch time: Lunch from December 24th to December 25th Only the premium lunch course and the premium anniversary lunch course are accepted. Dinner time: 12/23 2 shifts ①18:00~20:00 ②20:30~22:30 12/24, 12/25 3 shifts ①17:00~19:00 ②19:15~21:15 ③21 :30~23:30. *Dinner time from 12/23 to 12/25 will be charged 10% of the food and drink price as a table charge. *For the Christmas dinner from 12/23 to 12/25, we cannot change the ingredients, prepare cakes and message plates, and keep gifts. *Credit card registration is required for Christmas course reservations. *Seats from December 23rd to December 25th are only available to customers who have registered for contactless payment. Please note that we may not be able to meet your request even if you choose a seat if you choose other payment methods. [Regarding the cancellation of the Christmas course] ・3 days before free ・2 days before 50% ・100% on the day before and on the day, so please be careful.
17 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป