จองที่ร้าน BISTRO PRIME LAMB

"Japan's first lamb bistro" that delivers the deliciousness of lamb meat to the world [BISTRO PRIME LAMB] We are impressed by the deliciousness of 10 types of parts and want to spread this splendor to the world

▶ If you can not meet your seat request Please note that all seats are non-smoking.

▶ If you are allergic to ingredients or have dietary restrictions, please inform the person in charge in advance.

▶ For 10 or more people, please contact us by phone for 1 person.

▶ Please note that the online limited plan cannot be used in combination with other award discounts. The photograph is an image. Please note that the menu contents and prices are subject to change depending on the purchasing situation.

▶ Please contact the store by phone as seats may be available even if the online reservation is full.

If you are more than 15 minutes behind the reserved time without contacting us, we may cancel your reservation automatically. Please be sure to contact the store if you want to change or cancel your reservation on the day. ☎: 03-5772-8858
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน