จองที่ร้าน French restaurant Ozawa - Oriental Hotel Hiroshima

◆Please let us know the purpose of the dinner party (birthday, entertainment, etc.) and any food allergies.
◆Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
◆Children who can eat by themselves using a knife and fork can use it.
◆We may contact you to confirm your reservation.
◆Reservations for 10 or more people can be made by phone.

TEL: 082-240-5553

การร้องขอ

If there are any ingredients you dislike or are allergic to, please fill in the details. If you do not have one, please write "None".
Please enter the number of people with food allergies or dislikes.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.