จองที่ร้าน The Lobby Lounge - ハイアットリージェンシー大阪

▶All seats are non-smoking.
▶Table request may not be accepted depending on availability.
▶ Please let us know in advance if you have any food allergy or restrictions.
▶ Please note that not valid with any other discount combined.
▶If you will be late more than 15 minutes, please call us. Otherwise, we cannot guarantee your seat.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

▶ Please let us know in advance if you have any food allergy or restrictions.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.