จองที่ร้าน Ostrea Akasaka Mitsuke

It is 150 minute time system.
Please let us know the purpose of the dinner (birthday, entertainment, etc.) and food allergies. Please note that we may not be able to meet your request for seat designation.
* When making a reservation online, non-smoking seats are reserved.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.