จองที่ร้าน ร้าน Ostrea Shimbashi

Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating. Time system.

* All seats are non-smoking. (There is a smoking area)
◆reservation 2 hours limited

★ ☆ ★ Deals ★ ☆ ★
Until 19:00 on weekdays, all day on holidays, 350 yen of domestically produced oysters.
Assorted entrusted dishes are also advantageous.
Oyster platter 6P Normally 2,730 yen for 2,230 yen
* Rock oysters and extra large sizes (L size, LL size, etc.) are not eligible.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.