จองที่ร้าน Ostrea Shinjuku 3-chome

It becomes a 120 minutes system.
Please let us know the purpose of the dinner (birthday, entertainment, etc.) and food allergies.
Please note that we may not be able to meet your request for seat designation.
* All seats are non-smoking.
* Sorry for making reservations for more than 7 people, but please make a reservation by phone

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.