จองที่ร้าน Living Room - Park Hyatt Bangkok

Welcome to The Living Room!

• Living Room welcomes you to an all-day dining experience from 7:00 a.m. - 9:00 p.m. and our Afternoon Tea experiences from 2:00 p.m. - 5:00 p.m. daily.

•We will do our best to accommodate your preferred table. If you are unable to book your preferred time slot, for a reservation above 8 persons and special event inquiries at any area of Embassy Room or Living Room, please contact +66 (0) 2-011-7430 or email livingroom.bkk@hyatt.com

• Explore other restaurants and bars at Park Hyatt Bangkok here

📌 Please inform us of any food allergies or special dietary requirements you may have.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have any food allergies or any dietary restriction?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป