จองที่ร้าน The Tea Lounge - Hyatt Hotel Canberra - A Park Hyatt Hotel

Our dress code is Smart Casual.
Allow us to fulfil your dietary requirements in advance.
Please note some tables may be allocated in the verandah. If you have any specific seating request please let us know in advance and we will try our best to accommodate your request.

Our cancellation policy; Any cancellation received within 24 hours of your reservation date will incur a 50% cancellation fee per person. No Split payments accepted.
15% service charge will be added to the final bill on public holidays.

If you have any difficulty with reservation, please contact at +61 2 6269 8815 or email us to phcanberra.tealounge@hyatt.com.
12 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.