จองที่ร้าน Square One - Park Hyatt Saigon

Please inform us of the purpose of your visit (birthday, business meeting, etc.).

Our dedicated team will work closely with you to create a bespoke event best suited to your needs and the occasion.

If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.

Menus are subject to change without notice. Please contact the restaurant for further details.

Private dining rooms are available on request in a contemporary and elegant space to host private lunches or dinners. The rooms are decorated with modern design contrasted with a beautiful antique wooden dining table.
A minimum spending for food and beverage will be applied and a deposit in advance to guarantee the booking is required.

If you encounter any issues during your reservation please contact us at
+84 (0) 28 3520 2359 or squareone.saiph@hyatt.com
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.