จองที่ร้าน Cornerstone

● Please note that it may not always be possible to meet your seating requests.
● Brunch Buffet only available on Weekend lunch time.
● Availability of brunch on Public Holiday depends on restaurant situation.
● Business lunch set menu is not available on weekend and public holiday.
● Please note that Promotion menu can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
● Cake order needs 3 hours prior time for preparation.

● Please contact via phone call for above 8 persons reservation.
● For Private room booking, there are different minimum guarantee fee by meal period and room type.
● Cornerstone has Private dining room with TV screen and laptop for business meeting.


※ Operation Hours
Breakfast : 6:30AM - 10:30AM
Lunch : 11:30AM - 2:30PM
Dinner : 6:00PM - 9:30PM

Breakfast reservation inquiry via phone call please.


※ Contact : Cornerstone +82 2 2016 1220~1 or Park Hyatt Seoul +82 2 2016 1234
13 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.