จองที่ร้าน Teppanyaki Grill Tajima - KOBE PORTOPIA HOTEL

12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Will you join the Hotel's Point Card (OVAL Point Card)?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.