จองที่ร้าน French Restaurant Trente et Un - KOBE PORTOPIA HOTEL

▶ Please let us know in advance if you are allergic to ingredients or have dietary restrictions
Children must be accompanied by junior high school students or older
▶ Please refrain from wearing light clothing such as shorts and sandals
▶ Please contact us if there are more than 9 people
▶ The photo is for illustrative purposes only. Menu contents are subject to change depending on purchasing conditions, etc.
▶ Please be sure to contact us if you want to change or cancel your reservation on the day.

☎ Restaurant Reservation Section 078-303-5207 (10: 00a.m. ~ 5: 30p.m.)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.