จองที่ร้าน Ramen Factry

●If you would like to select multiple courses, please click here
●เราจะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไว้เมื่อทำการจอง 
● โปรดแจ้งให้เราทราบในช่องหมายเหตุเมื่อมีเด็กเล็กมาด้วย 
●หากคุณจองไว้เป็นกลุ่มหลายท่าน เราจะจัดที่นั่งติดกันให้คุณให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้ที่นั่งที่ติดกันทั้งหมด ●ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจองโดยลูกค้าเป็นไปตามระบบดังนี้
ล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน 0% 
ล่วงหน้า 2-6 วัน 20% 
ล่วงหน้า 1 วัน 50% 
ในวันที่ทำการจองไว้  100%
●เราจะไม่รับการจอง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ทางโทรศัพท์หรืออีเมล 
●สำหรับผู้ใหญ่ที่ร่วมเข้าชมเท่านั้น แต่ไม่ร่วมกิจกรรม เราขอเรียกเก็บค่าเข้าชม 1000 เยน

การร้องขอ

ประเทศใดมาจากไหน?
โปรดกรอกตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
Could you please kindly let us know your food restriction if you have any?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.