จองที่ร้าน THE RIGOLETTO (Shibuya)

※Please note that opening hours may change according to circumstances.

We apologize for any inconvenience this may cause, but we appreciate your understanding.
※We are not able to guarantee your seating request.
※There is a time limitation of 2 hours and 20 minutes from your reservation time for all reservations.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※We kindly ask you for an additional 350yen per person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.

※ Store phone number: 03-6631-1129
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.