จองที่ร้าน STARBUCKS RESERVE® STORE GINZA MARRONNIER-DORI

★ You can make reservations up to two weeks in advance.
★ You have two choices of time, 60 minutes or 90 minutes.
★ You are asked to order at least one food and one beverage per person (except for infants).
★ We take just one reservation per day per person.
★ You can’t specify types of seats you want to make reservations for.
★ We don’t keep products on hold for you.
★ It may take longer to prepare your drinks during busy times.
★ If you don’t show up 10 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled and your seats may be given to those waiting.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.