จองที่ร้าน restaurant REGINA

キ ャ ン セ ル Cancellation for the day will be charged as a cancellation fee. 300 We will charge 300 yen per person as a seat charge fee.指定 Please note that the seat specification may not meet your request.場合 If you can not get in touch after your reservation time is 0 minutes, you may not be able to cancel your reservation, so please contact us if you are late. 〇 Please contact the store directly when booking for more than one person. Inquiry by phone: 050-
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน