จองที่ร้าน THE BAR - The Ritz-Carlton, Osaka

▶All prices are inclusive of tax and 15% of service charge.
▶Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
▶Please let us know in advance if you have any food allergy or restrictions.
▶Table request may not be accepted depending on availability.
▶Following cancellation policy is applied to a party of more than 10 guests. (100% on the booking day, 70% on the day before, and 50% to 2 day prior)
▶ A cover charge of 1,850 yen per person is charged during the night performance hours.
* For private locker club members or bottle keep club members Those who do not need a cover charge.
▶Please note that not valid with any other discount combined.
If you will be late more than 15 minutes, please call us. Otherwise, we cannot guarantee your seat.
▶All seats are smoking.

การร้องขอ

別途ご宿泊をご予約されていらっしゃいますか(またはご予約予定ですか)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.