จองที่ร้าน RIZU Modern Japanese Cuisine

Opening hours and Menu
Lunch: Mon - Thu 12:00 - 14:30 (LUNCH MENU)
Dinner: Mon - Sat 18:30 - 22:30 (DINNER MENU )

Note
・Dietary restrictions should be shared in the below "Requests" field.
・Seating preference is not guaranteed and subject to availability.
・Your table will only be held for 15 minutes from the time of your reservation and we cannot guarantee your reservation after this time.
・We are unable to cater to children below the age of 10.
・We recommend a smart-casual style of clothing.
・Prices shown are subject to prevailing government taxes and a 10% service charge.
・Should you wish to book for more than 8 guests, please contact to the restaurant at +65 6904 8880 or reservation@rizu.com.sg
Special close from April 23rd to 29th

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.