จองที่ร้าน RIZU Modern Japanese Cuisine

・Dietary restrictions should be shared in the below "Requests" field.
・Seating preference is not guaranteed and subject to availability.
・Your table will only be held for 15 minutes from the time of your reservation and we cannot guarantee your reservation after this time.
・We are unable to cater to children below the age of 10.
・We recommend a smart-casual style of clothing.
・Prices shown are subject to prevailing government taxes and a 10% service charge.
・Should you wish to book for more than 8 guests, please contact to the restaurant at +65 6904 8880 or reservation@rizu.com.sg

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.