จองที่ร้าน Rousen Saeki

Please kindly note that chef who cook and serve you sushi will not be head chef, Saeki but who are trained by Saeki.

การร้องขอ

We cannot avoid using raw food but if you have any allergy or dietery restriction, please let us know.
(Example: No dietery restriction / 1 person is allergic to Milk production / Allergic to prawn and crab / etc.)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.