จองที่ร้าน the running bar

If you have already made a reservation before and after the reservation time on weekdays, it will take about 2 hours.
▶ If you arrive late, it is almost always the case that you have already made your next reservation.
▶There are many cases where you can not take advantage of it. Please note.
▶If you can not contact you and you do not come to the store even at the reservation time, it will be canceled automatically and we will guide the customers of the waiting. Cancel, please call the store until the day before to change the number of people.
▶Please do not make reservations for more than 9 people on the web, so please call the store directly.
▶When calling directly to a store, it is a time zone where it is easy to connect from 11:00 to 18:00, and it is difficult to connect during business.
★ PLATINUM FISH official ★
Contact: 03-3433-0111
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc) and food allergies etc. Please note that the seat specification may not meet your request.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.