จองที่ร้าน Rurikei Onsen BBQ

▶ For reservations of 31 people or more please call us. ☏: 0771-65-5001 (Reception time AM: 9: 00 ~ PM: 9: 00) ▶ Seats can not be specified beforehand Please acknowledge it beforehand. ▶ Do not bring food or drink into the barbecue area. ▶ There is no smoking inside the barbecue area. Please use a smoking area. ▶ Please refrain from using with pets. ▶ Please refrain from using balls etc. in the barbecue area. ▶ We will judge business in bad weather according to the weather on the morning. ▶ The use hours are two hours from reservation time. Even when it arrives late, the end time does not change. ▶ Cancellation If canceled without prior notice on the day the cancellation fee may be charged. Please be sure to contact us. ▶ If you are an adult (junior high school student or above) please be sure to order as many as you are.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please tell me how to visit when you arrive at the venue.
If you have allergic ingredients, please fill in.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน