จองที่ร้าน Costa Terrazza - Rusutsu Resort Hotel & Convention

◆ Please inform me of the purpose of meal and food allergy.
◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request for the specification of the seat.
◆ For bookings of 17 people or more, please contact the store.
◆The reservations will be canceled, if you are late for 15 minutes.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Do you have a meal ticket? (Please fill in if you are not sure)
Are you staying?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.