จองที่ร้าน RYAN

การร้องขอ

*Do you have any allergies?
If you have, please let us know if the cross - contamination is fine for you, or if even a trace amounts of a food allergen will cause a reaction (symptoms). The kitchen is NOT a cross - contamination free environment. ( For example, we use the same tools, utensils and frying oil.)
・Please be aware that we cannot serve gluten-free items as the kitchen is not a gluten free environment.
・Vegan/vegetarian course and a la carte options are unfortunately not available as the main dashi (stock) we make contains fish broth.
Dessert Plate Message

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.