จองที่ร้าน Tea room / Auberge TOKITO

■If we cannot contact you after your booking time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
■Please note that we do not accept requests for specific seats as we are a small restaurant.
■We do not observe a strict dress code, but we kindly ask you to refrain from dining in overly casual attire, such as shorts and sandals for men, and excessively revealing clothes for women.
■In accordance with Auberge TOKITO’s House Regulations, please refrain from using photos and videos taken without permission within our property for business purposes. Even if you have permission, in order to protect the privacy of our other guests, please be mindful of other guests appearing in your photos and videos and be considerate when disclosing photos and videos to third parties or posting them on SNS and other media.
■If you are arriving by car, you must book a parking space in advance. Parking spaces are very limited, so please be sure to contact us directly. If you do not contact us directly, we cannot guarantee your parking space even if you indicate your request in the Request Field.
■In principle, guests must be at least 16 years of age to use our restaurant.
■Online bookings must be made 1 day prior to your visit at 5:00p.m.

■Cancellation policy: The cancellation fees shown below will be charged for the total number of guests (including modifications and cancellations).
Cancellations after 5:00 p.m. one day before: 100% of the course fee
Cancellations from two days before to 5:00 p.m. one day before: 50% of the course fee

■ Inquiries by phone: (Sabo Tea Room) +81(0)50-3091-3525(9:00 a.m - 8:00 p.m.)
---------------------------

การร้องขอ

If you have any allergies, please indicate the number of guests and details below.
If you inform us of any allergies on the day of your visit, we may not be able to accommodate guests with allergies depending on the content.
We may contact you to confirm details about dietary restrictions.
(Requests for allergy-friendly menus must be made 1 day prior to your visit due to the availability of ingredients.)
Question to the guest who ansered #1.
We would like to make sure how severe your allergy is.
Please tick in appropriate column✅

We parepare all the dishes in the same kitchen, so we CANNNOT remove the Allergen completely.
If you are arriving by car, you must book a parking space in advance. Parking spaces are very limited, so please be sure to contact us directly. If you do not contact us directly, we cannot guarantee your parking space even if you indicate your request in the Request Field.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป