จองที่ร้าน Nihonbashi Sakuma

Foreign language support is not available.Foreign language support is not available.note that.

Regular holiday: Irregular holidays
Business hours: 18:00~23:00
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶People under the age of 20 are not allowed to use this facility.
▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please refrain from coming to our store wearing rough sandals or sweatshirts.
▶Please refrain from coming to the store with hair styling products that have a strong smell such as perfume.
▶Please contact us in advance if you would like to bring a birthday cake, etc.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
We will guide you exactly at the time of your reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป