จองที่ร้าน Samurai Rock Restaurant

Samurai Rock Restaurant is a Show restaurant.
The athlete has represented Japan,
It will create our Entertainment show.

※It is 50 minutes performance time
※There may be some changes in the performance due to the performers.
※Junior high school students and above will be adult rates. The Ticket includes the charge and tickets for food and drinks that you can use to order your meal.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.