จองที่ร้าน Sea Underwater Restaurant - Anantara Kihavah Maldives Villas

Gourmet meals under the ocean’s waves in an underwater restaurant.
Journey beneath the water for an unforgettable Maldivian dining experience.

Explore the world’s first underwater wine cellar before you reach a dining room totally surrounded by the sea. Watch sharks, turtles and tropical fish swim by as you savour gourmet dining at its finest.

Impeccably plated Maldivian lobster makes for a special lunch, while pan-seared Japanese wagyu completes a romantic dinner.

INFO: Maldivian & International

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.