จองที่ร้าน Seaside Comatsu~Sunset Romantic Beer Garden~ - Bayside Place Hakata

[About use]
・The seating time is two and a half hours.
・All-you-can-drink will be the last order in 2 hours.
[About children's visit]
・Please let us know as we also have children's dishes.

[Cancellation/Changing the number of persons]
・A cancellation fee will be charged for cancellations on the day.
・If you can not contact us after 20 minutes from the reservation time, we may have to cancel your reservation.Please contact us if you are late. In that case, the cancellation fee will be charged at half the price of the plan reserved.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.