จองที่ร้าน Shabui

Reservation
● Please note that we may not be able to meet your requests for seat designation.
● If you can not contact us after the reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
● When making a reservation for more than 21 people, please contact the store directly.
● The course content will be changed depending on the purchase situation and season.

About cancellation
● At the time of cancellation, we will charge a cancellation fee as follows.
-The day before (within 48 hours from the date and time of reservation) ... 50% of the dish price
- On the day (within 24 hours from the date and time of booking) or without notice-100% of the dish price
* In the case of only seats, we will charge 5,000 yen the day before and 10,000 yen on the day as a cancellation fee.

Inquiries by phone: 0136-55-7633
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

● If you have any allergies or weak foods, please fill in.
Example) 1 crab allergy / dairy product.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.