จองที่ร้าน Kafe Bromo(Delivery) - Sheraton Surabaya

Kafe Bromo Comes To You.
Bring the experience to your doorstep with our delivery and takeaway services.
Explore wide array of delectable dishes, prepared by our Culinary team.

※Advance purchase is required.
※We will charge 100% of the full amount for any cancellation made less than 12 hours.
※Select time is the Arrival time for your delivery
※Price is exclude Delivery Fee
※You can order up to 30 days in advance.
※Please order up to 3 hours in advance.
※Delivery Time : 08:00 until 20:00
※Self-Collection Time : 07:00 until 22:00

การร้องขอ

Please key in your detailed address.
If it is Self-Collection, please key in "Self-Collection".
Please let us know if you have any dietary restriction.
Do you need any disposable cutlery?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.