จองที่ร้าน Shin Yeh Dining

Dear Valued guests,
Thank you very much for selecting to enjoy your moment with Shin Yeh Dining. Please spend few minutes to fill out below reservation form and check our available date as we shown.
For reservation made with us on available dates, we will contact you via e-mail or phone within 1-3 working days.

The seat minimum charge information is as below:
1. Lunch
Non-window seat is NT1080+10% service charge /per person.
Window seat is NT1800+10% service charge / per person.
2. Dinner
The non-window seat is NT1800+10% service charge /per person.
The window seat is NT2300+10% service charge / per person.

If the contact information is incorrect and should we not able to contact you as a result, the reservation will be cancelled.
To prevent our e-mail reply from going into the spam box, please add our email address
"to-7@shinyeh.com.tw" as a contact.
We appreciate your kind understanding and apologize for any inconvenience this may caused. Thank you!

การร้องขอ

The seats require?
Baby Chair Require?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.