จองที่ร้าน Ninja Restaurant & Banquet "Kyogoku Shinobino Sato"

*Our restaurant is smoke-free (by 2018).
*We will call you to reconfirm your reservation few days in advance, if there are 8 or more people in your party.
*Although diners are welcomed to pass table, meal and special assistance requests to us, we cannot guarantee that all requests will be honored.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

【For Birthday/Anniversary guests】We will prepare a small chocolate plate with the message such as "Happy Birthday (name)" to go with the dessert so please tell us the message.
*We ask you to order set-course meal or at least one dessert BEFOREHAND.
Please indicate any dietary restrictions or allergies when making your reservation, as we may not be able to accommodate them with less than 24 hours notice.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.