จองที่ร้าน Shokupan Yotsuya Kurumesuwanoten

Reservations can be accepted from February 2, 2021. <b><b>Reservation ● Reservations are only accepted for those who take it home. We do not accept shipping. ● Reservations are accepted from the next day to 30 days in advance. The last reception time of the next day is 17:00 the day before. Reservations for the next day and beyond are available 24 hours a day. ● We will reserve for 1 hour from the time of reservation. If you are late, please be sure to contact us.</b></b> <b>* We will sell to customers waiting for cancellation after 1 hour without contacting us.</b> <b>Please note that. ◆ Bread receiving time ◆ * Depending on the state of fermentation, the baking time may vary slightly. In addition to pre-order sales, we also offer same-day sales. * Please forgive it when it is sold out.</b>

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.