จองที่ร้าน SHUN

※If there are babies in your party,please select the number into the 「baby」selection.
※Please write down the purpose why you choosing us this time.(such us celebrate someone's birthday,entertain guests etc.)
※If you have food allergy,please notify us in advance.
※Seat selection is not available.
※If there are over 8 people in your party,please make reservation on phone call.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have food allergy,please give us the informations. such us your name,age and allergenic food.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.