จองที่ร้าน Singular / Garrya Nijo Castle Kyoto

Reservations must be made by 5:00 the day before.
● The dress code is smart casual and we recommend wearing a jacket. (Male guests are requested to refrain from wearing shorts, beach sandals, etc.) ● All seats are non-smoking. ● To make your dinner party even more enjoyable, please write the purpose of the dinner party (birthday party, business entertainment, etc.) in the "Requests" column at the bottom. ● If you have any special requests such as food allergies, please also let us know. ● We may not be able to accommodate your request for a specific seat. Thank you for your understanding. ● There is a cancellation policy for reservations of 6 or more people. Please note that cancellations or changes to the number of people 3 days before the reservation will incur a 50% charge, and cancellations or changes to the number of people 2 days or later will incur a 100% charge. ● Menus and prices are subject to change without notice. ● If you would like a message for the dessert, please write it in the "Requests" column. Example: "Happy Birthday ○○" "Happy Wedding ○○ & ○○" "1st Anniversary ○○ & ○○"
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us if you have any food allergies or anything you wish not to eat.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.