จองที่ร้าน Singular - Garrya Nijo Castle Kyoto

▶We have non smoking seats only.
▶ Please fill in the column a of the purpose of the reservation (birthday party, entertaining etc.) in order to enjoy the culinary experience even more.
▶All prices are inclusive of the 13% service charge and consumption tax.
▶Dress code is Smart Casual and we recommend wearing jacket for gentlemen during dinner time.
▶Please refrain for wear men's shorts, beach sandals, etc.
▶Cancellation policy is applied to a party of more than 6 guests. 50% of cancellation fee prior to 3 days and 100% prior to 2 days of the booking.
▶Please let us know in advance if you have any food allergy or restrictions.
▶Menus and prices may change without any notification.
▶Please fill in the demand column If you have any request, such as a message to the dessert.
Ex) Happy Birthday ○○. Happy Wedding ○○ & ○○. 1st Anniversary ○○ & ○○.
▶Specific table requests are subject to availability.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us if you have any food allergies or anything you wish not to eat.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.