จองที่ร้าน Restaurant sky - Mitsui Garden Hotel Ginza Premier

▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation Please be sure to contact us in case you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ In-store is non-smoking for all seats
▶ We are not allowed to enter pre-school children
▶ Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.), food allergy.
▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request, please be forewarned.
▶ If you have any other requests, please fill in the request column.

การร้องขอ

Please fill in the customer who has allergic ingredients.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.