จองที่ร้าน Sora · Tabeyo / Sakura Hall

■ Sora-Tabeyo
※If 15 minutes after reservation time you are still not arrived you reservation will be cancelled.
※Please settle the payment after the meal.

■ Dekitaga-itsupai Dining (Sakura Hall 2F)
This is a limited open experiential restaurant. (Business hours 17: 30-20: 00)
This is a restaurant not only good for you to enjoy plenty of seasonal food, but also a good place for your children.Children can be here to enjoy lots of experiential activities.
※ Event always starts from 18: 15, recommend you come here before 18:30.
◆ Information
※Seat selection is NOT available.
※If there are over 15 people in your party,Please make reservation on the phone call.
※Anti allergy food is NOT provided at this restaurant.Food composition tables will be given to you to check.
※Babies who under 3 years are also requested for seat resrvation,please select the number into the 'baby' select table.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.