จองที่ร้าน SUSHI GINZA ONODERA OTOUTO HONTEN

For private room reservations and same-day reservations, please contact the store directly.
Children are welcome, and strollers are allowed. Children under elementary school age cannot use counter seats.
*The photo is an image. Please note that the content of the course varies depending on the purchase situation.
*Lunch time is 80 minutes. (From 11:30: Seats are available until 12:50. From 13:00: Seats are available until 14:20.)
*Cancellation fee: 100% on the day increase)
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป